Criw Cymraeg

Welsh Crew

shwmae!

We are Heolgerrig Criw Cymraeg Felicity, Sebastian, Poppy, Sebastian, Finnbar, Grace, Lucas and Sophie.

What We Do...


Bod dydd (daily)

  • We help children to use Welsh in and out of the classroom.

  • We play yard games in Welsh.

  • We ensure the staff are using Welsh.

  • We check all classes are using Welsh daily.


Yn aml (often)

  • We meet to discuss and make decisions about Welsh within our school.

  • We discuss ideas and set targets to achieve Cymraeg Campus Awards.

  • We share important information with about Welsh with our class.

  • We help to organise Welsh days and activities in school.

  • We ensure all Welsh display boards are kept up to date and tidy.

  • We run Welsh competitions!


Siarter Iaith Cymraeg Campus

The Siarter Iaith (Language Charter) is for everyone; all members of the school community have a part to play - the learners, staff, parents, carers, governors and the wider community. This will ensure every school has full ownership of their Siarter Iaith.

The objective of the Charter is to provide a clear framework, which can be used to promote and increase the use of Welsh by children in a whole school context.


The Charter’s main aim is to promote a strong Welsh ethos in our school. To ensure that learners are confident in using their Welsh language skills, foster positive attitudes towards the language and increase the use of the language inside and outside school. This is done through providing a range of enriching activities that encourage the children to enjoy learning Welsh.

The Criw Cymraeg are instrumental in leading and driving the Language Charter forward at Heolgerrig Community Primary School.


bronze award

Our Criw Cymraeg were awarded the Cymraeg Campus Bronze Award in 2020 after several months of hard work to raise the profile of the Welsh Language in our school!

Llongyfarchiadau!

We are now working towards achieving the Silver Award.

Welsh phrase of Month


Question


Sut mae'r tywydd? ___________ How is the weather?Responses


Mae hi’n heulog ___________ It is sunny


Mae hi’n bwrw glaw ___________ It is raining


Mae hi’n braf ___________ It is fine
Criw Cymraeg and staff will be listening out for pupils using Welsh to award the weekly Welsh Speaker of the week.
Say it in Cymraeg this Christmas

Useful Welsh Words and Phrases

Dyddiau'r wythnos - Days of the Week

Dydd Llun - Monday

Dydd Mawrth - Tuesday

Dydd Mercher - Wednesday

Dydd Iau - Thursday

Dydd Gwener - Friday

Dydd Sadwrn - Saturday

Dydd Sul - Sunday

Misoedd – Months of the Year

Ionawr – January

Chwefror – February

Mawrth – March

Ebrill – April

Mai – May

Mehefin – June

Gorffennaf – July

Awst – August

Medi – September

Hydref – October

Tachwedd – November

Rhagfyr - December

Dathliadau! - Celebrations!

Penblwydd Hapus - Happy Birthday

Nadolig Llawen - Happy Christmas

Blwyddyn Newydd Dda - Happy New Year

Pasg Hapus - Happy Easter

rhif - Number

un - 1

dau - 2

tri - 3

pedwar - 4

pump - 5

chwech - 6

saith - 7

wyth - 8

naw - 9

deg - 10

lliw - colour

Porffor - Purple

Llwyd - Grey

Brown - Brown

Oren - Orange

Coch - Red

Glas - Blue

Gwyrdd - Green

Melyn - Yellow

Du - Black

Pinc - Pink

cyfarchion - Greetings

Bore da - Good morning

Prynhawn da - Good afternoon

Noswaith dda - Good evening

Nos da - Good night

Hwyl fawr - Good Bye


teimlo - Feelings

Sut wyt ti? - How are you?

Bendigedig / Gwych - Fantastic

Da iawn diolch - Very well thanks

Ofnadwy - Terrible

Wedi blino - Tired

Hapus - Happy

Trist - Sad

amser - Time

Mae hi’n amser…..chwarae / cinio / mynd adref / cofrestr / tacluso.

It’s…… playtime / dinnertime / home time / register / tidy up time.

KS2 COMPETITION!

This term we have set KS2 the challenge of learning the Welsh National Anthem.

‘Mae Hen Wlad Fy Nhadau’

Mae hen wlad fy nhadau yn annwyl i mi,

Gwlad beirdd a chantorion, enwogion o fri;

Ei gwrol ryfelwyr, gwladgarwyr tra mâd,

Tros ryddid gollasant eu gwaed.


Gwlad, Gwlad, pleidiol wyf i'm gwlad,

Tra môr yn fur i'r bur hoff bau,

O bydded i'r heniaith barhau.


2Hen Gymru fynyddig, paradwys y bardd;

Pob dyffryn, pob clogwyn, i'm golwg sydd hardd,

Trwy deimlad gwladgarol, mor swynol yw si,

Ei nentydd, afonydd, i mi.


Os treisiodd y gelyn fy ngwlad dan ei droed,

Mae hen iaith y Cymry mor fyw ag erioed,

Ni luddiwyd yr awen gan erchyll law brad,

Na thelyn berseiniol fy ngwlad.